Més de 750 anys d’Hospital Sant Andreu

Fa 750 anys, un escrit deixava constància per primera vegada de l'existència de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa.

L'aniversari

Més de set segles d’història, que van començar amb un edifici d’acollida per a pobres i que han evolucionat fins al modern hospital sociosanitari actual.

Una història lligada a les guerres, a les penúries econòmiques, a l’evolució de la societat i del món sanitari. Un centre per on han passat pidolaires, orfes, soldats, presos i malalts. 750 anys d’història apassionant que volem mostrar-vos a través d’una exposició, un documental i un llibre.

Perquè resseguir la història de l’Hospital de Sant Andreu és resseguir la història de Manresa

L'exposició

Més de set segles d’història, que van començar amb un edifici d’acollida per a pobres i que han evolucionat fins al modern hospital sociosanitari actual.

Una història lligada a les guerres, a les penúries econòmiques, a l’evolució de la societat i del món sanitari. Un centre per on han passat pidolaires, orfes, soldats, presos i malalts. 750 anys d’història apassionant que volem mostrar-vos a través d’una exposició, un documental i un llibre.

Perquè resseguir la història de l’Hospital de Sant Andreu és resseguir la història de Manresa

Les primeres notícies

Les primeres referències escrites de l'Hospital de Sant Andreu, de l'any 1260, el situen com un dels primers hospitals de Catalunya.

L'hospital medieval

Els hospitals medievals eren centres d'acolliment per a persones sense recursos. Només en casos de necessitat -com epidèmies, pestes o guerres- es tenia cura dels malalts des d'un punt de vista mèdic.

Època moderna i contemporània

En 750 anys d'història, l'Hospital de Sant Andreu ha passat de ser un centre d'acolliment a un hospital sociosanitari de primer ordre.

Veure els continguts

El llibre

L’hospital de Sant Andreu de Manresa ha estat, fins ben entrat el segle XX, el principal centre assistencial i mèdic de la ciutat de Manresa. Al llarg dels més de 750 anys d’història, ha estat situat sempre al mateix lloc, entre l’actual carrer de l’Hospital, la plaça del mateix nom i el carrer del Remei de Dalt.

L’autor del llibre, Marc Torras, ha redactat una síntesi divulgativa sobre aquest hospital, un resum històric de la seva activitat al llarg dels segles. Hi analitza l’evolució de la funció d’aquests centres que, si bé en un principi no era la de curar o atendre malalts sinó oferir un lloc d’acollida als pobres i desvalguts de la ciutat, actualment s’han convertit en institucions assistencials d’atenció mèdica cada vegada més complexes i especialitzades.

També revisa les transformacions i ampliacions de l’edifici i les seves dependències al llarg dels anys; l’economia, que es concreta en l’habitual manca de diners per fer front a les enormes i constants despeses que tenia; els canvis del personal que hi ha estat vinculat i els tipus de malalts que s’hi ha atès.

On comprar el llibre?

Hospital de Sant Andreu, Carrer Remei de dalt 1-3

T 938 7433 12

fundacio@santandreusalut.cat

 

El documental

Aquest documental és un recull sobre la memòria viva de l’Hospital de Sant Andreu, on es recullen vivències de persones que han tingut vinculació amb l’hospital. El documental es projecte de manera ininterrompuda a la Sala gran del Casino, formant part de l’exposició ‘Un hospital de 750 anys’.