Consells13 de març de 2019

Dia Mundial de la Consciència del Delírium

Avui, 13 de març, és el Dia Mundial de la Consciència del Delírium. Per conèixer més què causa, com es presenta i com actuar quan s’ha detectat aquest deteriorament ràpid de la funció cognitiva, us adjuntem una informació de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

Què és el Delírium?

El Delírium és un deteriorament ràpid de la funció cognitiva. Es caracteritza per: dificultat en la capacitat de concentració; desorientació; somnolència; agitació i ocasionalment presència d’al·lucinacions i/o ideació delirant. El Delírium acostuma a desenvolupar-se en hores o dies.

Què pot causar el Delírium?

Les principals causes de Delírium són malalties agudes, lesions traumàtiques (per exemple, fractura d’un os per una caiguda), cirurgies i efectes adversos de fàrmacs.

Qui pot presentar Delírium?

Qualsevol persona pot desenvolupar Delírium. Tanmateix, l’edat avançada i la demència són uns dels factors que comporten un major risc de presentar Delírium.

És el mateix el Delírium i la Demència?

Són dues entitats diferents. Els símptomes de Delírium apareixen de forma ràpida i solen resoldre’s al cap d’uns dies. En canvi, la demència es desenvolupa més lentament (mesos) i en la majoria dels casos és irreversible.

Si és reversible, per què és tan important?

Inclús un episodi curt de Delírium augmenta la probabilitat de: pitjor recuperació de la malaltia aguda; institucionalització; aparició de demència i mortalitat. La presència d’idees delirants pot ser estressant per als pacients. A més, Delírium és una font d’estrès i sobrecàrrega per als familiars i cuidadors.

Quina és la prevalença de Delírium?

Un de cada quatre pacients hospitalitzats d’edat avançada desenvoluparà Delírium. Com es tracta el Delírium? Les mesures més importants són: detectar i tractar de forma precoç les malalties intercurrents i ajustar els fàrmacs que poden haver desencadenat l’episodi de Delírium.

Què puc fer davant del Delírium?

Consulta el metge i infermera ràpidament: el Delírium pot ser signe d’una malaltia aguda i greu.

Per a la recuperació del Delírium pot ajudar:
• Fer servir les ulleres i audiòfons.
• Assegurar una bona hidratació i nutrició.
• Evitar l’enllitament i afavorir la mobilització.
• Reorientar, no contradir i evitar el conflicte durant el deliri/al·lucinacions.
• Afavorir el descans nocturn.
• Parlar pausadament, distreure jugant o fer puzles.

Informació de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia