La Fundació
Sant Andreu Salut

Som una entitat sense ànim de lucre referent en el territori i consolidada a la Catalunya Central. A la Fundació Sant Andreu Salut oferim serveis sociosanitaris a Manresa, Navarcles, Callús, Castellgalí i a domicilis de tot el Bages gràcies a la dedicació de més de 600 professionals i d’un treball en xarxa reforçat amb els agents de salut i universitaris del territori.

Visió

Volem ser referents per les persones, per les entitats i pels professionals fomentant l’orgull de pertinença dels nostres professionals i estant oberts a la comunitat.

Missió

Tenim cura de les persones que estan en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los tota l’autonomia possible, confort i benestar mitjançant una atenció integral i sostenible.

Valors

Respecte a la persona

Tenim un compromís amb les persones. Oferim una Atenció Centrada en la Persona (ACP) global, adaptada a les necessitats actuals i integradora, centrada en la individualitat de cada persona atesa. Reconeixem aquest singularitat i cerquem contínuament noves maneres d’atendre, amb dignitat, sensibilitat i humanitat,  identificant les capacitats i preferències de la persona.

Expertesa professional

Ens dediquem exclusivament a tenir cura de les persones des de diversos àmbits, amb un alt grau d’especialització que combina expertesa, versatilitat i adaptabilitat, que faciliten les sinergies entre professionals de diferents àmbits. La innovació, recerca i formació constants, sumades a la nostra experiència, són les eines essencials per elevar la qualitat en l’atenció i la cura de les persones.

Transparència per generar confiança

A Sant Andreu Salut treballem de manera visible, accessible i comprensible tota la informació referent a la nostra activitat. Cuidem tant la comunicació cap als professionals com entre els professionals, a més de la comunicació de la Fundació cap a les persones ateses i els seus familiars.

Compromís social i amb el territori

Amb arrels profundes al territori on hem nascut, volem ser una font d’utilitat pels veïns i veïnes, amb atenció a les necessitats canviants de l’entorn. Generem ocupació, col·laborem amb la comunitat i coordinem respostes àgils. La nostra àmplia gamma de serveis ens capacita per abordar reptes amb expertesa, establint vincles amb l’administració, les universitats i altres agents locals.

Sostenibilitat ambiental i econòmica

Som una organització sense ànim de lucre amb una clara vocació de servei públic. Els beneficis que obtenim es destinen íntegrament a accions que reverteixen en el benestar i qualitat de vida de les persones. Som una institució amb un ferm compromís social, ètic i moral, que reivindica l’ofici de cuidar la vida quan es torna delicada.

Independència jurídica, funcional i ideològica

Sant Andreu Salut és una institució amb independència jurídica, funcional i ideològica, amb la qual cosa garanteix que les decisions que pren i les accions que du a terme no estan subjectes a cap ingerència externa. La fundació té completa independència per exercir les seves funcions.

Més de 760 anys d’Hospital Sant Andreu

Fa 760 anys, un escrit deixava constància per primera vegada de l’existència de
l’Hospital de Sant Andreu de Manresa.

Desplaça cap amunt

Atenció a les persones grans

Atenció Intermèdia de Salut

Search

Descarregar la memòria

Omple el formulari i t’enviarem la memòria de Sant Andreu Salut

"(Obligatori)" indicates required fields