Hospital Sant Andreu

A l’Hospital de Sant Andreu treballem amb un model d’atenció interdisciplinària basat, especialment, en tenir cura de les persones. L’objectiu assistencial és el de promoure l’autonomia i el benestar dels pacients, oferir un bon grau d’atenció i millorar l’adaptació de la persona als episodis que van apareixent, sobretot en edats avançades.

Els professionals que treballem a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa i, en general, al conjunt de Sant Andreu Salut Fundació intentem aportar la màxima capacitat de servei i una gran dosi d’humanitat i de comprensió en la nostra tasca diària. L’esforç de l’equip assistencial de l’Hospital Sant Andreu s’ha vist compensat pels reconeixements dels propis usuaris i els seus familiars, així com alguns premis en els àmbits professional i institucional que reforcen el nostre compromís amb la qualitat assistencial.

L’Hospital Sant Andreu de Manresa forma part dels centres concertats pel CatSalut i de la Xarxa Sociosanitària d’Utilització Pública de Catalunya. Des de la constitució de la nostra Fundació, a finals de la dècada de 1980, que va suposar l’orientació d’aquest equipament a l’atenció intermèdia i l’especialització en gent gran, l’Hospital Sant Andreu figura avui entre els referents sociosanitaris a Catalunya, tot una fita i alhora una enorme responsabilitat.


C/Remei de Dalt, 1-3 (08241 Manresa)

93.874.33.12

hospital@santandreusalut.cat

Què fem

A l’Hospital Sant Andreu cobrim tot l’espectre sociosanitari amb una gran especialització en persones d’edat avançada. Som un hospital d’atenció intermèdia amb una gran consolidació, amb serveis de primera línia i professionals altament qualificats, alhora que amb un enorme component humà i emocional.

Servei mèdic

Servei d'infermeria

Teràpia ocupacional

Animació sociocultural

Treball social

Servei religiós

Cafeteria / menjador

Podologia

Fisioteràpia

Espai exterior ajardinat

Servei de psicologia

Servei de transport adaptat propi

Història

El de Sant Andreu és un dels hospitals més antics d’Europa, i el segon a Catalunya que ha mantingut la seva activitat fins avui. Documentat des de l’any 1260, ha estat el principal centre assistencial a Manresa i la Catalunya central fins a mitjans del segle XX. Va néixer fora de muralles per acollir els pobres i atendre els malalts, alhora que per evitar el contagi a dins de la ciutat. Després de set segles com a hospital d’aguts, a finals de la dècada de 1980 va culminar un procés de reestructuració sanitària a Manresa que va orientar la nostra activitat a l’atenció intermèdia. Avui cobrim tot l’espectre sociosanitari i acumulem una llarga experiència en convalescència, llarga estada i cures pal·liatives, amb una gran especialització en persones d’edat avançada.