Portal de transparència

Informació institucional

Dades identificatives

Sant Andreu Salut, fundació privada - Plaça Hospital s/n 08241, Manresa
T. 93 874 33 12
fundacio@santandreusalut.cat
santandreusalut.cat
NIF G-58666983
Inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb número 370.

Missió, visió i valors

Anar-hi

Patronat

Anar-hi

Equip de direcció

Anar-hi

Estatuts

Anar-hi

Memòria d'activitat

Història

L'any 1999 va néixer la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM), actual Sant Andreu Salut, fruit de la fusió entre Hospital de Sant Andreu i la Fundació Assistencial del Bages (FAB). La FAB havia nascut el 1988 amb la finalitat de gestionar residències per a la gent gran i va esdevenir l’organització més antiga proveïdora de serveis de l’Institut Català d’Assistència Social de la Generalitat. Però la nostra història es remunta molts anys enrere. I molts segles. Les primeres referències escrites de l'Hospital de Sant Andreu, de l'any 1260, el situen com un dels primers hospitals de Catalunya.


Més de 750 anys

Qualitat

Política de qualitat

Visualitza

Reconeixements

Reconeixement Coordinadora Catalana de Fundacions (2018)

Dins del marc del 40è aniversari de la Coordinadora Catalana de Fundacions es va fer un reconeixement públic a totes les institucions associades amb més de 500 anys d’història, entre elles Sant Andreu Salut.

Medalla de la ciutat de Manresa a l’Hospital de Sant Andreu (2010)

El Ple de l’Ajuntament de Manresa va atorgar la concessió de la Medalla de la ciutat, tal i com es recull a l’expedient administratiu, “ per la reconeguda trajectòria d’aquest hospital que des de fa més de 750 anys està al servei de les persones, per atendre malalts i gent necessitada i que ha esdevingut tot un referent de vocació, de servei social i hospitalari a la ciutat de Manresa i a la comarca”.

Premis Regió 7 (2010)

Menció especial dins de l’àmbit actius socials del premi a l’Hospital de Sant Andreu pels més de 750 anys d’història assistencial a la ciutat.

Premis Guardons bagencs (2008)

La Jove Cambra de Manresa va distingir a la Fundació Sociosanitària de Manresa, actual Sant Andreu Salut, amb aquest guardó en la seva categoria d’entitat per la seva contribució al desenvolupament global de la comarca del Bages.

Premi Avedis Donabedian (2008)

Dins dels premis a l’excel·lència en qualitat es va guardonar a la Fundació Sociosnaitària de Manresa- Hospital de Sant Andreu, pel seu projecte interdisciplinari de pre-alta i alta, tot i destacant l’elaboració dels procediments normalitzats dins el sistema de la gestió de la qualitat i el disseny dels indicadors tant assistencials com organitzatius del projecte.

Certificacions

Anàlisi dels agraïments, suggeriments i queixes

2018 2017 Carta de Drets i Deures de la ciutadania

Resultats globals estudi de satisfacció

2018 2017

Resultats

Enquesta de satisfacció

Visualitza

Indicadors central de resultats sociosanitaris

Resum executiu

Economia

Dades econòmiques

Visualitza

Informe d'auditoria

2021 2020 2019 2018 2017

Informe de Govern Corporatiu

Informe de bon govern i bones pràctiques