Sant Andreu Salut impulsa, juntament amb institucions del territori, una plataforma de formació virtual per a professionals de residències

Les residències de gent gran de la Catalunya Central podran oferir formació tant als seus professionals com al personal que incorporin de nou per atendre les necessitats derivades de l’actual pandèmia per COVID-19. Es tracta d’una plataforma de formació virtual promoguda per la Fundació Sant Andreu Salut, juntament amb la Unió Consorci Formació, la Fundació Universitària del Bages – UManresa, l’Ajuntament de Manresa, el CatSalut i l’ICS Catalunya Central.

La iniciativa s’ha batejat com a comunitat virtual de pràctica d’atenció a la gent gran i permet compartir coneixement, experiències, materials didàctics i formatius, protocols i procediments per tal que el personal d’atenció de les residències geriàtriques pugui dur a terme la seva feina de manera més eficient i segura tant per a ell mateix com per a les persones que atén. El mateix entorn també és un espai de comunicació i intercanvi que permet posar en comú necessitats i interessos per donar-hi resposta de manera col·laborativa i participativa.

L’accés dels treballadors a la formació i recursos que incorpora aquesta plataforma es farà a través de claus d’accés que els proporcionaran les institucions en les quals presten servei. Per tal d’assegurar que el màxim de centres poden posar-la a disposició del seu personal, el grup promotor oferirà als diferents ajuntaments de les comarques centrals de Catalunya la possibilitat de sumar-s’hi.

Tres blocs: Covid-19, conceptes bàsics d’higene i prevenció, i tècniques sobre el treball de residències 

Els continguts formatius s’estructuren en diferents blocs. El primer s’adreça a oferir eines per donar resposta a les necessitats específiques generades pel COVID-19 en matèria de seguretat, d’organització i processos per a la prevenció i protocols d’actuació dels professionals. El segon està específicament pensat per a persones que s’incorporen de nou al sector sociosanitari per tal d’introduir-los en els conceptes bàsics, pautes d’actuació en matèria d’higiene i seguretat i prevenció de riscos laborals. Finalment, s’inclou un tercer bloc sobre tècniques vinculades al treball en residències de gent gran: mobilització de malalts, primers auxilis en l’àmbit sanitari, manipulació d’aliments i seguretat alimentària, comunicació amb el pacient o gestió de les emocions, entre altres.

La plataforma es planteja com un entorn en evolució a la qual s’hi podran afegir noves funcionalitats i recursos en funció de les necessitats detectades. La implicació directa d’institucions de l’àmbit de la formació en la iniciativa, com són la Unió Consorci Formació i la Fundació Universitària del Bages – UManresa, facilita el desenvolupament de noves estratègies i materials per millorar la capacitació de les persones que han d’atendre ancians en centres geriàtrics o en domicilis, en un moment en què ha calgut incorporar noves persones a les plantilles a causa de la pandèmia del COVID-19.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt
Search

Descarregar la memòria

Omple el formulari i t’enviarem la memòria de Sant Andreu Salut

"(Obligatori)" indicates required fields