Política de lliurament de currículum vitae

RESPONSABLE

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de les Persones Físiques, 2016/UE de 27 d’abril, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer amb dades del personal del qual és responsable la Fundació Sant Andreu Salut.

NIF: G58666983, Adreça: Plaça Hospital, s/n 08241 MANRESA, Tel. 938743312, mail: fundació@santandreusalut.cat.

Delegat de Protecció de dades: Sant Andreu Salut ha noment un Delegat de Protecció de Dades davant el qual pot posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat pot contactar-hi a traves del mail dpd@santandreusalut.cat

FINALITAT

Les dades personals de l’interessat són tractades per gestionar la participació al procés de selecció optat, així com per tenir en compte el perfil en futurs processos de selecció.

A la informació facilitada podrem agregar dades que obtinguem durant la fase d’entrevistes, tests o altres fonts internes.

Les dades es conservaran durant el temps necessari en funció de la durada del procés de selecció i durant un període de 5 anys per futurs processos.

LEGITIMACIÓ

La base legal pel tractament de dades és el consentiment exprés donat en el moment d’haver enviat el teu currículum pels canals habituals de forma voluntària.

DESTINATARIS

Les dades personals de l’interessat no seran cedides a tercers

DRETS

Dret d’accés

Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les dades personals que el concerneixen, o no, així com accedir a les seves dades personals.

Dret de rectificació

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.

Dret de supressió/dret a l’oblit

Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Dret de limitació

Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat

Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’oposició

Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.

Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

Té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Desplaça cap amunt

Atenció a les persones grans

Atenció Intermèdia de Salut

Search

Descarregar la memòria

Omple el formulari i t’enviarem la memòria de Sant Andreu Salut

"(Obligatori)" indicates required fields