Sant Andreu
a Casa

A Sant Andreu Salut estem convençuts que l’atenció del futur a les persones serà cada cop més a casa. Per això, hem posat en marxa Sant Andreu a Casa (SAC), un innovador servei que ens permet portar tota la nostra expertesa, rigor i compromís a les llars de persones que ho necessitin.

Oferim un ampli ventall de serveis a casa: atenció mèdica, infermeria, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, suport en tasques de la llar i el servei de treballadores familiars.

Tots els professionals de Sant Andreu tenen un alt nivell d’expertesa en l’àmbit de l’atenció a les persones i es formen contínuament per adaptar-se a una societat canviant i cada vegada més envellida.

Els professionals de Sant Andreu a Casa (SAC) es comuniquen permanentment amb la família i hi consensuen totes les decisions. A més, també som experts en oferir atenció, suport i formació a la persona cuidadora.

 

Què fem

El Sant Andreu a Casa (SAC) ofereix un ampli ventall de serveis a casa: atenció mèdica, infermeria, fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, suport en tasques de la llar i el servei de treballadores familiars.