Tallers de reminiscència: objectes, imatges i músiques per recordar i fer treballar el cervell

La Residència i Centre de Dia Sant Vicenç de Castellet porta a terme, a través de les professionals Mireia González i Meritxell Sánchez, terapeuta ocupacional i psicòloga del centre, els anomenats tallers de reminiscència. Amb aquesta tècnica s’aconsegueix estimular cognitivament les persones que viuen o s’estan a la residència i centre de dia a partir d’objectes i elements facilitadors com poden ser fotografies, audiovisuals, objectes o músiques, entre d’altres.

L’any 2017,  professionals del centre santvicentí van participar al Programa Remi, que impulsava la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que els va donar eines per perfeccionar els tallers de reminiscència en persones grans, ja que la Residència i Centre de Dia Sant Vicenç de Castellet ja oferia els tallers de reminiscència abans del 2017. El programa, tal i com recorda Meritxell Sánchez, els va servir per “ampliar coneixements i confirmar, des d’una vessant més acadèmica, tècniques que ja posavem en pràctica amb bons resultats”.

A la Residència i Centre de Dia Sant Vicenç de Castellet, hi ha dos grups de reminiscència, que varien segons el nivell cognitiu dels seus participants. Per una banda, hi ha l’anomenat taller ‘Recordem el passat’, en el qual persones sense deteriorament cognitiu o amb un deteriorament lleu o moderat es troben un cop al mes per conversar i recordar plegats sobre el tema que ells mateixos han proposat en sessions anteriors i a partir dels materials que els faciliten. Aquest grup, com que sol ser força nombrós (d’unes 30 persones) es divideix i es realitzen dos grups. D’altra banda, al taller denominat ‘Recordem amb la nostra música’ hi assisteixen persones amb deteriorament cognitiu greu i sever. Es tracta de grups més reduïts, d’entre 8 i 10 persones, que fan sessions d’una hora de durada i que es realitzen de forma setmanal. En aquest grup es treballa la reminisicència sempre a partir d’estímuls musicals.

 

Meritxell Sánchez i Mireia González, les dues professionals que duen a terme els tallers de reminisicència a Sant Vicenç

Com es desenvolupa el taller?

Abans de cada sessió, Mireia González i Meritxell Sánchez preparen el taller ‘Recordem el passat’ i fan recerca de material divers que hi estigui relacionat (fotografies, imatges, objectes, música, audiovisuals, etc). Per al grup “Recordem amb la nostra música”, les professionals, a partir de la informació que tenen sobre els gustos i interessos de cada participant, busquen els temes musicals més significatius per a cadascú i els agrupen.

El dia de la sessió, al grup ‘Recordem el passat’ es presenta el tema escollit i es mostren els objectes o d’altres estímuls que serviran perquè els participants comencin a explicar quins records els evoca i quin significat tenen per a ells. A partir d’aquí, neix una conversa entre els participants, en la que expressen records i emocions. Les professionals sempre intenten tenir un paper secundari, acompanyant i reconduint possibles situacions de malestar. Quan finalitza, demanen als participants com s’han sentit durant la sessió i l’opinió que queda recollida per tenir en compte en el futur.

D’altra banda, durant el taller del grup ‘Recordem amb la nostra música’ es reprodueixen els temes musicals i les professionals observen la reacció que els provoca. A partir d’aquí els demanen i/o els recorden el nom dels cantants. A més, si veuen que es mostren molt reactius davant una certa cançó els intenten fer evocar records concrets relacionats amb aquest estímul, per exemple, els demanen si aquell tema l’havien ballat, amb qui, en quina festa o lloc, etc. Si la persona no es pot expressar verbalment, les professionals observen la seva reacció, i si aquesta és positiva, es torna a reproduir en un altre moment. Si és negativa o hi ha una manca de reacció, tendirem a buscar-ne d’altres.

Meritxell Sánchez i Mireia González expliquen que en les sessions amb persones amb deteriorament cognitiu greu i sever “veiem una resposta molt clara a nivell emocional. Hi ha persones que tanquen els ulls i fan com si balléssin o com si toquéssin un instrument”. Les professionals subratllen que “amb grups en els que hi ha molta agitació, a vegades les sessions van bé perquè la música recondueix l’actitud: s’aixequen, ballen i l’expressió els canvia”.

 

La clau, el Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP)

La tècnica de reminiscència entroca perfectament amb la filosofia i la manera de treballar de Sant Andreu Salut, que es basa en el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), que tal i com recorda la directora de la Residència i Centre de Dia Sant Vicenç de Castellet, Nona Galí, “té com a fonament la dignitat, l’autonomia i l’empoderament de la persona”. És per això, que el centre disposa d’una informació molt àmplia sobre cada persona atesa: “tenim la seva història de vida, sabem quin són els seus gustos”.

 

Beneficis: de millorar el benestar a retardar problemes cognitius

Els tallers de reminiscència tenen com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones, i això ho aconsegueix a través de millorar el seu benestar, la satisfacció personal i la satisfacció per la vida; d’estimular l’atenció, la memòria i el llenguatge; d’evocar i reviure moments significatius per a la persona i les emocions que se’n desprenen; de fomentar la socialització a través de la conversa entre iguals; de potenciar l’autoestima i sentiment d’identitat; i de retardar l’aparició de possibles problemes cognitius en cas d’absència de deteriorament.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt
Search

Descarregar la memòria

Omple el formulari i t’enviarem la memòria de Sant Andreu Salut

"(Obligatori)" indicates required fields